ข้อมูลสถิติจังหวัดภูเก็ต

Fact Ranking

เปลี่ยนเป็น 15 กรกฎาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรศฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคใต้ตอนบน)

ที่อยู่ : 479 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0 76 37 9111, 08 1956 0951
อีเมล : phuket@depa.or.th
Facebook : Phuketsmartcity